Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymarfer Gwrthwahaniaethol

Darparwr y Cwrs

Children in Wales

Nod

  • Mae gweithwyr cymdeithasol mewn safleoedd gwaith pwerus a dylanwadol. Mae arfer gwrthwahaniaethol yn ymgais i ddileu gwahaniaethu yn ein harfer ein hunain ac i gynnal egwyddorion cyfiawnder cymdeithasol. 

Prif Ddeilliannau Dysgu

HBydd y cwrs hwn yn archwilio:  

  • Sut mae ein hagweddau, ein credoau a'n profiad yn effeihio ar ein hymarfer  
  • Profiadau defnyddwyr gwasanaeth o wahardd, dadrymuso a gwahaniaethu  
  • Rhagfarnau a stereoteipio 
  • Rhagfarn ddiymwybodol a rhagdybiaethau
  • Gwaith cymdeithasol strwythurol 
  • Ffurfiau ar ymyleiddio ac anghydraddoldeb - tlodi / allgáu cymdeithasol 
  • Y Ddeddf Cydraddoldeb a Nodweddion Gwarchodedig 

Dyddiad a Amseroedd

  • 11 Medi 2024 09:30-16:00
  • 12 Chwefror 2025 09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau