gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Hyfforddiant ar Bobl Ifanc a defnyddio / camddefnyddio sylweddau

Gan Sarah Langford, Adferiad

Cynulleidfa darged: Staff Gofal Cymdeithasol, Gwasanaethau Plant ac Oedolion, Asiantaethau Mewnol ac Allanol, Gofalwyr.

Nod

  • Adnabod mathau a chategorïau o gyffuriau
  • Adnabod sut a pham bod pobl ifanc yn defnyddio sylweddau
  • Edrych ar y risgiau sy'n gysylltiedig ag alcohol a chyffuriau yn cynnwys sylweddau seicoweithredol newydd
  • Edrych ar sut / Pryd i siarad â phobl ifanc am sylweddau (yn cynnwys defnyddio'r teclyn sgrinio defnydd o gyffuriau DUST).

 

Dyddiadau

24 Mehefin 2022, 9.30am - 4pm

23 Mai 2022, 9.30am - 4pm

27 Chwefror 2023, 9.30am - 4pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau