SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Pecyn codi sbwriel

Image of a group of litter pickers

Oherwydd y pandemig Covid-19 nid ydym yn rhoi'r cyfarpar codi sbwriel ar fenthyg ar hyn o bryd. Gobeithio y bydd modd i ni ailgyflwyno'r gwasanaeth hwn yn fuan.

 

Ry'n ni'n gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus i ddarparu pecynnau codi sbwriel o'r hybiau penodol ar draws Powys (sef llyfrgelloedd Machynlleth, Y Trallwng, Y Drenewydd, Tref-y-Clawdd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais).

Mae pob pecyn yn:

  • cynnwys cipiwr sbwriel
  • bagiau sbwriel ac ailgylchu ar gyfer deunyddiau a gasglwyd
  • cylchoedd i gadw'r bagiau ar agor yn y maes
  • a festiau llachar i gadw ein gwirfoddolwyr arwrol yn ddiogel pan fyddant allan yn gweithio.

Trwy ddefnyddio'r ffurflen isod, gallwch wneud cais am becyn yn y llyfrgell agosaf atoch, a byddwn yn cysylltu â nhw i gadarnhau bod y pecyn yn rhad ac am ddim ar y dyddiadau y gwnaethoch gais amdano a gadel iddyn nhw wybod eich bod chi'n dod. Darllenwch trwy'r canllaw [1MB]  yn ofalus, oherwydd bydd angen i chi ddatgan eich bod wedi ei ddeall cyn i ni gyflwyno'r pecyn i chi. Mae'n cynnwys awgrymiadau defnyddiol ar ddiogelwch ar ymyl y ffordd, bywyd gwyllt a mwy.

Gofynnwn i chi wneud pob ymdrech i ddychwelyd y pecyn erbyn y dyddiad rydych wedi'i nodi, i helpu i sicrhau bod y gwasanaeth benthyca yn rhedeg yn ddi-fwlch, a chaniatáu i gymaint o grwpiau â phosibl chwarae'u rhan i gadw diwyg Powys yn wych!

Yn olaf, pan fyddwch wedi gorffen codi sbwriel, defnyddiwch yr ail ffurflen isod i roi gwybod i ni sut hwyl gawsoch chi. Hoffem ni wybod pa arwynebedd wnaethoch chi godi sbwriel ohono, faint o ddeunydd y gwnaethoch chi ei gasglu, ble mae'r sbwriel (er mwyn i ni ei godi), a hanes unrhyw broblemau eraill y daethoch chi ar eu traws ar eich taith; a oedd yna dipio anghyfreithlon, baw cŵn, neu unrhyw beth arall oedd yn achosi pryder.

Mwynhewch godi sbwriel!

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu