HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Llifogydd

Image of a flood sign

Rhybuddion am lifogydd

Am gyngor ar beth i'w wneud cyn llifogydd, beth i'w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd, cofrestru i dderbyn rhybuddion am lifogydd neu i fonitro rhybuddion am lifogydd, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

 

Tudalennau Glas

Cyfeirlyfr o gynnyrch a gwasanaethau llifogydd mewn eiddo yw'r Tudalennau Glas.  Mae'n cynnwys manylion beth sydd ar gael i leihau'r perygl o lifogydd i'ch cartref neu fusnes.

 

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol

Elusen yw'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i helpu unigolion sydd wedi dioddef llifogydd a chanllawiau ar ddeddfwriaethau ar lifogydd.

 

Pibellau'n byrstio

I roi gwybod am lifogydd o garthffos neu brif bibell ddŵr, cysylltwch â'r cwmni cyfleustodau perthnasol yn eich ardal chi.

 

I roi gwybod am gwteri neu ddraeniau wedi blocio

Mae draeniau, ffosydd a chwteri sydd wedi blocio'n gallu gorlifo mewn glaw trwm.  Os gwelwch chi rywbeth wedi blocio, helpwch ni trwy alw 0845 6076060 i roi gwybod am y broblem.

 

Bagiau tywod

Perchennog yr eiddo sy'n bennaf gyfrifol am warchod eiddo rhag llifogydd.  Ar adegau o lifogydd mawr, bydd y staff Priffyrdd yn ceisio dosbarthu bagiau tywod i eiddo sydd mewn perygl mwyaf.  Fodd bynnag, ni fydd hyn bob amser yn bosibl oherwydd lefel y galw neu dywydd drwg.  Rhoddir blaenoriaeth i ddiogelu'r rhai mwy bregus, yr henoed neu'r eiddil a phrif gyfleusterau ac adeiladau'r gymuned.  Gallwch gasglu rhai bagiau o'r depos Priffyrdd.

 

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Grant i helpu gyda chostau hanfodol ar ôl argyfwng, neu os ydych wedi cael trychineb fel llifogydd neu dân yn eich cartref yw Taliad Cymorth mewn Argyfwng (EAP), cliciwch yma i weld rhagor o fanylion

 

Mae llinellau ffôn y ganolfan gyswllt ar agor rhwng 8.30 am tan 5.00 pm dydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30 am tan 4.30 pm dydd Gwener.

Y rhifau ffôn yw: Ymholiadau Cyffredinol 01597 827460 neu 0345 6027030

Am faterion Priffyrdd, gan gynnwys bagiau tywod, ffoniwch 01597 827465 neu 0345 6027035

Y tu allan i'r oriau hyn (argyfyngau'n unig) ffoniwch ni ar 01597 825275 neu 0845 0544847

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu