1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Llifogydd

Image cynrychioli Llifogydd

Rhybuddion am lifogydd

Am gyngor ar beth i'w wneud cyn llifogydd, beth i'w wneud yn ystod ac ar ôl llifogydd, cofrestru i dderbyn rhybuddion am lifogydd neu i fonitro rhybuddion am lifogydd, ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Tudalennau Glas

Cyfeirlyfr o gynnyrch a gwasanaethau llifogydd mewn eiddo yw'r Tudalennau Glas.  Mae'n cynnwys manylion beth sydd ar gael i leihau'r perygl o lifogydd i'ch cartref neu fusnes.

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol

Elusen yw'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol i helpu unigolion sydd wedi dioddef llifogydd a chanllawiau ar ddeddfwriaethau ar lifogydd.

Pibellau'n byrstio

I roi gwybod am lifogydd o garthffos neu brif bibell ddŵr, cysylltwch â'r cwmni cyfleustodau perthnasol yn eich ardal chi.

I roi gwybod am gwteri neu ddraeniau wedi blocio.

Mae draeniau, ffosydd a chwteri sydd wedi  blocio'n gallu gorlifo mewn glaw trwm.  Os gwelwch chi rywbeth wedi blocio, helpwch ni trwy alw 0845 6076060 i roi gwybod am y broblem.

Bagiau tywod

Perchennog yr eiddo sy'n bennaf gyfrifol am warchod eiddo rhag llifogydd.  Ar adegau o lifogydd mawr, bydd y staff Priffyrdd yn ceisio dosbarthu bagiau tywod i eiddo sydd mewn perygl mwyaf.  Fodd bynnag, ni fydd hyn bob amser yn bosibl oherwydd lefel y galw neu dywydd drwg.  Rhoddir blaenoriaeth i ddiogelu'r rhai mwy bregus, yr henoed neu'r eiddil a phrif gyfleusterau ac adeiladau'r gymuned.  Gallwch gasglu rhai bagiau o'r depos Priffyrdd.

Mae llinellau ffôn y ganolfan gyswllt ar agor rhwng 8.30 am tan 5.00 pm dydd Llun i ddydd Iau a rhwng 8.30 am tan 4.30 pm dydd Gwener.

Y rhifau ffôn yw: Ymholiadau Cyffredinol 01597 827460 neu 0345 6027030

Am faterion Priffyrdd, gan gynnwys bagiau tywod, ffoniwch 01597 827465 neu 0345 6027035

Y tu allan i'r oriau hyn (argyfyngau'n unig) ffoniwch ni ar 01597 825275 neu 0845 0544847

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu