SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Asesu gofal gan berthnasau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs: The Training Hub 
 

Nod

  • Ystyried Gwarchodaeth Arbennig fel dewis sefydlogrwydd i blant sy'n derbyn gofal, ei fanteision ac anfanteision. 
  • Ystyried goblygiadau Gwarchodaeth Arbennig a maethu gan berthynas wrth gynllunio sefydlogrwydd i blant a phobl ifanc

Deilliannau Dysgu

  • Ystyried Gwarchodaeth Arbennig fel dewis sefydlogrwydd i blant sy'n derbyn gofal, ei fanteision ac anfanteision. 
  • Ystyried goblygiadau Gwarchodaeth Arbennig a maethu gan berthynas wrth gynllunio sefydlogrwydd i blant a phobl ifanc. 
  • Trafod gwerthoedd a throthwyon personol a phroffesiynol o ran gofal gan deulu a ffrindiau.
  • Nodi cyfyngderau presennol y teulu a phobl gysylltiedig yn y broses asesu, a phwysigrwydd nodi cryfderau a risgiau.
  • Ystyried y goblygiadau o ran polisïau, arferion a phrosesau yn eich asiantaeth.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu