Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Asesu gofal gan berthnasau

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn arfogi gweithwyr cymdeithasol newydd ac yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau iddynt ymgymryd ag asesiadau o ansawdd megis asesu ymgeiswyr i faethu.

Deilliannau Dysgu

  • Bydd ymarferwyr profiadol yn cael cyfle i: 1. adolygu a datblygu eu hymarfer eu hunain, 2. archwilio ystod o ddulliau ac offer asesu

Dyddiad a Amseroedd

  • 11 Ebrill 2024, 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau