SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Camfanteisio'n rhywiol ar blant, Masnachu mewn plant a Chaethwasiaeth Fodern

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs: The Training Hub
 

Cwrs deuddydd: Camfanteisio'n rhywiol ar blant

Gyda'r cwrs hwn  bydd cyfle i ofalwyr ddod i ddeall a gwybod am faterion yn ymwneud â'r pwnc hwn ac effaith y math hwn o gam-drin, yn ogystal â beth i'w wneud i helpu a chefnogi'r rhai sydd wedi cael eu cam-fanteisio'n rhywiol.

Dyma brif amcanion dysgu'r cwrs:

 • Deall beth yw camfanteisio'n rhywiol ar blant a'r gwahanol fodelau.
 • Beth yw prif arwyddion a dangosyddion risg/perygl o gam-fanteisio'n rhywiol ar blant.
 • Deall beth yw masnachu, paratoi a cham-fanteisio'n rhywiol ar blant mewn gangiau a grwpiau.
 • Deall beth yw effeithiau tymor byr a hir dymor camfanteisio'n rhywiol ar  blant.
 • Gwybod sut a lle i gael help a chefnogaeth i blant a phobl ifanc.

Nod y cwrs Masnachu mewn plant a Chaethwasiaeth Fodern yw rhoi trosolwg i ofalwyr ar faterion masnachu pobl a chaethwasiaeth.  Bydd y cwrs yn helpu dysgwyr ddod i wybod mwy am fasnachu pobl a chaethwasiaeth.  Bydd yn trafod y problemau sy'n wynebu unigolion sydd wedi cael eu masnachu, sut i nodi'n gywir a deall arwyddion o'r posibilrwydd o gamfanteisio, a chlywed beth sydd ar gael i helpu'r rhai sydd wedi cael eu masnachu.

Dyma brif amcanion dysgu'r cwrs:

 • Deall ystyr masnachu pobl.
 • Bod yn ymwybodol o elfennau masnachu.
 • Gwybod y gwahaniaeth rhwng masnachu a smyglo pobl.
 • Deall y gwahanol fathau o fasnachu.
 • Bod yn ymwybodol o ddeddfwriaethau perthnasol.
 • Deall cysyniad caethwasiaeth fodern.
 • Deall yr arferion gorau o ran y cyswllt cyntaf â rhywun sydd wedi cael ei fasnachu.
 • Deall y Mecanwaith Atgyfeirio Cenedlaethol

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu