Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sgiliau Asesu - Brodyr a chwiorydd, Gyda'i Gilydd ac Ar Wahân

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Hysbysu y bydd asesiadau yn cael eu cynnal o frodyr a chwiorydd sydd mewn gofal/yn  debygol o fynd i ofal 

Deilliannau Dysgu

  • Cael trosolwg o ddeddfwriaeth, ymchwil a chyd-destun gweithio gyda brodyr a chwiorydd 
  • Dysgu am arwyddocâd perthnasoedd brodyr a chwiorydd
  • Nodwyd y meysydd allweddol wrth asesu perthnasoedd rhwng brodyr a chwiorydd -Wedi ystyried y materion sy'n ymwneud â chyswllt i frodyr a chwiorydd sydd wedi'u gwahanu drwy faethu neu fabwysiadu 
  • Asesu anghenion o ran teuluoedd/lleoliadau

Dyddiad a Amseroedd

  • 22 Mai 2024, 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau