Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Sgiliau Asesu (Timau GC Plant)

Darparwr y cwrs

DCC Interactive Ltd

Nod

  • Mae'r cwrs hwn yn ystyried prif elfennau cynnal asesiadau gan gynnwys cynllunio a dadansoddi er mwyn sicrhau bod ymarferwyr yn defnyddio arfer gorau.  

Deilliannau Dysgu

Bydd y cwrs hwn yn archwilio:

  • Deall egwyddorion allweddol, deddfwriaeth a chyd-destun polisi cenedlaethol/lleol sy'n sail i asesiadau. 
  • Sicrhau bod asesiadau'n cadw at ddulliau gweithredu SoS wrth ymarfer 
  • Deall pwysigrwydd meddwl beirniadol a dadansoddi 
  • Cynnwys llais y plentyn mewn asesiadau - cynhwysiad a chyfranogiad y teulu. 
  • Cymhwyso gwybodaeth am waith cymdeithasol drwy ymchwil / canfyddiadau CPR a phrofiad ymarfer i asesiadau

Dyddiad a Amseroedd

  • 6 Mehefin 2024 09:30-16:30
  • 13 Awst 2024 09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau