Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ymlyniad

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

 • Mae theori ymlyniad yn canolbwyntio ar y bondiau emosiynol rhwng pobl ac mae'n awgrymu y gall ein hymlyniadau cynharaf adael ôl parhaol ar ein bywydau.
 • Mae'r cwrs hwn yn cymryd cam pellach tuag at ddeall y  broses o ymlyniad a sut y gall effeithio ar ddatblygiad unigolion.
 • Mae hefyd yn caniatáu i gyfranogwyr archwilio eu harddulliau ymlynu eu hunain a sut y gall hyn effeithio ar berthnasoedd

Deilliannau Dysgu

Bydd y cwrs hwn yn archwilio: 

 • Y gwahanol 'arddulliau' o ymlyniad sy'n datblygu 
 • Effaith arddulliau ymlyniad ar ddatblygiad yr ymennydd a'i effaith ar iechyd meddwl, perthnasoedd / ymatebion
 • Adnabod effaith straen ar yr ymennydd sy'n datblygu   
 • Effaith trawma a cham-drin wrth ddelio â phlentyn ag anawsterau ymlyniad 
 • Ystyried ystod o strategaethau i helpu i reoli plant ag anawsterau ymlyniad
 • Myfyrio ar eich arddulliau ymlyniad eich hun yn eich profiad cyfredol o rianta plant

Dyddiad a Amseroedd

 • 10 Gorffennaf 2024 09:30-16:00
 • 19 Tachwedd 2024 09:30-16:00

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau