Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Awtistiaeth - Ymddygiad sy'n Herio

Darparwr y cwrs

Autism Wellbeing

Nod

 • Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i ddeal anhwylderau ar y sbectrwm awtistig a'r effeithiau cysylltiedig ar unigolion, gan gynnwys elfennau synhwyraidd ac ymddygiadol.
 • Bydd yn edrych ar bwysigrwydd cydnabod a deall sbardunau posibl i ymddygiad heriol ac yn archwilio ffyrdd o leihau problemaudd

Deilliannau Dysgu

 • Deall prif nodweddion cyflyrau'r sbectrwm awtistig 
 • Mathau o ymddygiad 
 • Ymddygiad hunan-anafu 
 • Ymddygiad corfforol heriol fel brathu, poeri a thynnu gwallt
 • Pica (bwyta neu gegu eitemau nad ydynt yn fwyta) 
 • Baeddu  -yr hyn sy'n achosi'r ymddygiad 
 • Strategaethau Cefnogi 
 • Dyddiaduron ymddygiad 
 • Cofnodion ABC     
 • Dulliau cyson 
 • Cyfathrebu
 • Gwobrwyon a symbylwyr
 • Ymlacio

Dyddiad a Amseroedd

 • 12 Medi 2024 09:30-16:30
 • 6 Chwefror 2025 09:30-16:30

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau