CSE, Cam-drin Ar-lein, Meithrin Perthynas Amhriodol a'r Cyfryngau Cymdeithasol

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: The Training Hub

Mae'r cwrs hwn yn galluogi gofalwyr i ennill gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o'r problemau gyda'r pwnc yma, ac effaith y math yma o gamdriniaeth, yn ogystal â beth gellir ei wneud i helpu a chynorthwyo dioddefwyr camfanteisio rhywiol.

Diogelwch ar y Rhyngrwyd a Rhwydweithio Cymdeithasol - Nod y cwrs yma yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r risgiau sydd ynghlwm â'r hyn y bydd plant yn ei weld a'i glywed ar y rhyngrwyd, a deall y risgiau hynny. Mae hyn yn cynnwys pwy y maent yn debygol o'i gyfarfod a'r hyn y maen nhw'n debygol o'i rannu amdanyn nhw'u hunain. Trwy ddeall hyn, byddwch yn gallu rhoi gweithdrefnau ar waith i gadw plant yn ddiogel.

Dyma brif amcanion dysgu'r cwrs:

 • Dealltwriaeth o'r hyn yw camfanteisio rhywiol ar blant a'r gwahanol fodelau ohono
 • Adnabod prif arwyddion a dangosyddion risg / perygl o gamfanteisio rhywiol ar blant
 • Deall beth yw masnachu, meithrin perthynas amhriodol a chamfanteisio rhywiol ar blant gan gangiau a grwpiau
 • Deall effeithiau hirdymor a thymor byr camfanteisio'n rhywiol ar blant
 • Gwybod sut a ble i fynd am gymorth a chefnogaeth i blant a phobl ifanc
 • Adnabod y gwahanol technolegau sy'n cael eu defnyddio ar-lein
 • Adnabod y gwahanol broblemau y bydd plant yn eu hwynebu wrth defnyddio'r rhyngrwyd
 • Deall sut y gall pobl ifanc ddefnyddio'r rhyngrwyd i fynd at wefannau amhriodol ac anaddas
 • Adnabod ymddygiad gan blant sy'n eu gwneud yn fwy tebygol o ddod ar draws risgiau mwy ar-lein
 • Deall yr effeithiau posibl y gallai hyn ei gael ar eu datblygiad a'u hymddygiad
 • Deall sut y bydd paedoffiliaid yn defnyddio'r rhyngrwyd i gyrraedd pobl ifanc
 • Adnabod egwyddorion preifatrwydd ar-lein a deall sut y gellir rheoli hyn drwy'r cyfryngau cymdeithasol a gweithgareddau ar-lein eraill

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu