Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Profedigaeth a cholled (Plant)

Darparwr y cwrs

JMG Training & Consultancy

Nod

  • Nod y gweithdy hwn yw rhoi cyfle i'r cyfranogwyr archwilio materion damcaniaethol ac ymarferol sy'n gysylltiedig â gweithio gydag unigolion sy'n agosáu at ddiwedd eu bywydau ac wrth gefnogi eu teuluoedd.

Deilliannau Dysgu

  • Deall teimladau personol am farwolaeth a marw a sut y gall teimladau o'r fath ddylanwadu ar ddarparu gofal Cydnabod dulliau o gyfathrebu â chleientiaid a pherthnasau wrth i farwolaeth agosáuYmwybyddiaeth o'r cysyniad o 'farwolaeth dda' a sut y gall eu gofal gyfrannu at hyn.
  • Trosolwg o gysyniadau damcaniaethol presennol galar Dangos sgiliau newydd wrth ofalu am y rhai sy'n agosáu at farwolaeth,  dangos sut y gall eu harfer hwyluso 'marwolaeth dda' a gallu deall sut y gall perthnasau ymateb wrth alaru

Dyddiad a Amseroedd

  • 28 Mehefin 2024  09:30-16:30

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau