Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Camfanteisio'n Droseddol ar Blant

Darparwr y cwrs

Children in Wales

Nod

  • Bydd y cwrs hwn yn galluogi cyfranogwyr i ddeall camfanteisio troseddol ar blant a'r effeithiau cysylltiedig ar unigolion.  Bydd yn edrych ar bwysigrwydd cydnabod a deall sbardunau posibl.

Deilliannau Dysgu

  • Caffael trosolwg o'r ymddygiadau a'r sbardunau sy'n gysylltiedig â gweithio gyda phlant sydd mewn perygl o fod yn destun camfanteisio troseddol.  Archwilio ymhellach sut y gallwn gefnogi plant a helpu i'w cadw'n ddiogel.

Dyddiad a Amseroedd

  • 23 Ebrill 2024 09:30-16:00
  • 10 Hydref 2024  09:30-16:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau