SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynllunio Gofal a Sefydlogrwydd

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: The Training Hub

Mae'r cwrs yma ar gyfer staff gofal sydd (neu a allai fod yn y dyfodol) yn weithwyr allweddol neu'n weithwyr gofal sydd am ddatblygu eu hymarferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Dyma brif amcanion dysgu'r cwrs:

  • Deall pwysigrwydd rôl y gweithiwr allweddol
  • Deall yr hyn a olygir wrth ofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a gallu cysylltu hyn â chynllunio gofal
  • Deall pwysigrwydd adolygu cynlluniau gofal yn rheolaidd
  • Adnabod cyfrinachedd, ac arfer da wrth gadw cofnodion
  • Adnabod ffyrdd o gyfathrebu â'r bobl y maen nhw'n eu cefnogi, a'u grymuso er mwyn iddyn nhw allu cyfranogi yn y dasg o gynllunio'u gofal eu hunain

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu