SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Asesu Anghenion Plant Rhieni sy'n Camddefnyddio Sylweddau a/neu Alcohol

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: The Training Hub

Darparu cyfle i'r rhai sy'n cymryd rhan ddatblygu'u dealltwriaeth o sut y gellir defnyddio asesu risg priodol i ystyried yr effaith ar blant lle mae eu rhieni'n defnyddio sylweddau, a chynllunio ymatebion priodol sy'n canolbwyntio ar y plant. Ategir y cwrs gan ymchwil briodol, ynghyd â damcaniaethau a gwybodaeth a ddaw o adroddiadau defnyddwyr y gwasanaeth, adolygiadau o achosion difrifol, arolygon ac ymchwiliadau'r llywodraeth.

  • gwahaniaethu rhwng gwahanol gyffuriau, eu heffeithiau a'r effaith bosibl ar allu rhianta
  • ystyried sut y gall agweddau a gwerthoedd effeithio ar ein hymatebion pan fydd rhieni'n defnyddio cyffuriau a/neu alcohol
  • ystyried darganfyddiadau ymchwil sy'n dangos yr effaith ar blant pan fydd rhieni'n defnyddio sylweddau. A defnyddio'r ymchwil yma i ddarparu gwybodaeth ar gyfer asesiad angen
  • meddwl am y ffactorau i'w hystyried wrth asesu rhieni sy'n defnyddio cyffuriau a/neu alcohol a sut y gellid cynnwys hyn mewn cynlluniau effeithiol sy'n canolbwyntio ar y plentyn
  • ystyried y dulliau sy'n fwy tebygol o ymgysylltu rhieni wrth fynd i'r afael â phroblemau cyffuriau/alcohol
  • ystyried sut i hybu rhwydweithio aml-asiantaeth effeithiol er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer y broses asesu.
DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu