SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ein hamcanion lleol

Local Objectives image

 

EconomyBydd gan bobl ym Mhowys economi sefydlog a ffyniannus

 • Ffyniannus
 • Gwydn
 • Iachach
 • Mwy cyfartal
 • Cymunedau cydlynus
 • Iaith a diwylliant

 

EnvironmentBydd pobl ym Mhowys yn mwynhau amgylchedd cynaliadwy a chynhyrchiol

 • Ffyniannus
 • Gwydn
 • Iachach
 • Cymunedau cydlynus
 • Yn fyd-eang gyfrifol

 

SocialBydd pobl ym Mhowys yn iach, cyfrifol a gyda chymhelliad cymdeithasol

 • Ffyniannus
 • Iachach
 • Mwy cyfartal
 • Cymunedau cydlynus
 • Yn fyd-eang gyfrifol

 

Culture and CommunityBydd pobl ym Mhowys wedi eu cysylltu i gymunedau cryf a diwylliant bywiog

 • Ffyniannus
 • Gwydn
 • Mwy cyfartal
 • Cymunedau cydlynus
 • Iaith a diwylliant

 

Website accessibility checker icon Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu