Sut ydym ni'n gwneud penderfyniadau

Amserlen o gyfarfodydd y cyngorDyddiadau pwyllgorau ar gyfer y flwyddyn bresennol

Dogfennau cyfarfodydd: Agendâu, adroddiadau swyddogion, papurau cefndirol a chofnodion pwyllgorau'r cyngor, is-bwyllgorau a chyfarfodydd y fforwm sefydlog.

Prif gynigion a phenderfyniadau ar bolisi (a ffeithiau ategol): Cynllun Powys yn Un, dogfennau cyfarfodydd a phenderfyniadau aelodau portffolio.

Ymgynghoriadau cyhoeddus: Papurau neu wybodaeth ymgynghori, unrhyw grynodeb o'r ymatebion a chanlyniad yr ymarferiad ymgynghori.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu