SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gweld fy nghyfrif Trethi Busnes

 

Person using laptop for Council TaxGweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!

 

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer 'Fy Nghyfrif' ar wefan Powys ac wedi diweddaru eich proffil gyda'ch enw llawn, cyfeiriad a chyfeirnod trethi busnes, byddwch erbyn hyn yn gallu gweld gwybodaeth lawn ar eich cyfrif trethi busnes ar-lein gan gynnwys:

 • Crynodeb o'r cyfrif
 • Gweld a llwytho eich bil trethi busnes am unrhyw flwyddyn
 • y swm nesaf i'w dalu a phryd mae'n ddyledus
 • dulliau talu
 • symiau rydych wedi'u talu am unrhyw flwyddyn
 • manylion y bil
 • cynllun talu fesul dipyn
 • gweld a llwytho hysbysiadau adennil

 

Os oes gennych fwy nag un eiddo, gallwch ychwanegu cyfeirnodau trethi busnes ychwanegol at broffil Fy Nghyfrif.

Sut i gyrraedd y cyfleuster Trethi Busnes ar-lein

 1. Cofnodi neu gofrestru ar Fy Nghyfrif yma: https://cy.powys.gov.uk/logiomewn
 2. Yn Fy Nghyfrif, clicio ar y botwm 'Golygu Proffil'
 3. Rhoi eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod(au) trethi busnes.
 4. Sgrolio lawr i'r gwaelod a chlicio ar y botwm 'Anfon'
 5. Y tro nesaf y byddwch yn clicio ar Fy Nghyfrif, fe welwch grynodeb byr o'r Trethi Busnes a botwm i 'Weld y Cyfrif Llawn'.

 

Cofiwch, gallwch hefyd weld eich cyfrif Treth y Cyngor ar-lein!

Newydd:  Sefydlu neu ddiwygio Debydau Uniongyrchol ar-lein ar gyfer Trethi Busnes a Threth y Cyngor.

 

Cofrestru ar gyfer Fy Nghyfrif nawr

A oes gennych gyfrif i'r wefan yn barod?   Logio i Fy Nghyfrif yma

(Cofiwch roi eich enw, cyfeiriad a chyfeirnod trethi busnes yn eich proffil).

 

Sylwadau am y cyfleuster hwn

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu