Cymorth camddefnyddio sylweddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd

CAIS (Camddefnyddio Sylweddau gan Bobl Ifanc)

Ym Mhowys, mae CAIS yn gweithio mewn partneriaeth gyda Kaleidoscope, gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sefydledig. Gall CAIS  gyfarfod ag unigolyn ifanc a/neu eu teuluoedd ar amser ac mewn lle sy'n gyfleus iddynt, gan gynnig cynlluniau cefnogaeth a thriniaeth strwythuredig, a chefnogaeth a gwybodaeth o ran gwaith gostwng neu atal, a darparu hyfforddiant a chymorth addysgol o ran camddefnyddio sylweddau i ysgolion a lleoliadau ieuenctid eraill.

Rhif cyswllt - 03007772258 neu 07833318639

E-bost -robert.lynch@cais.org.uk

Gwefan - www.cais.co.uk

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu