Cymorth Drws Ffrynt i blant, pobl ifanc a theuluoedd

Gwasanaeth Drws Blaen Powys

Dyma'r pwynt mynediad ar gyfer Gwasanaethau Plant ym Mhowys a lle y gall teuluoedd ddod o hyd i Wybodaeth, Cyngor a Chymorth. O'r fan hon, bydd plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn cael eu symud ymlaen naill ai at y tîm Cymorth i Deuluoedd am gymorth cynnar, neu at y Tîm Asesu, lle y daw'n amlwg fod angen asesiad.

I wneud atgyfeiriad at y Gwasanaethau Plant neu i ofyn am wybodaeth, cyngor a chymorth:

Ffoniwch - 01597 827666 (Opsiwn 1, Opsiwn 1) i siarad ag aelod o staff.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu