SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth camfanteisio ar blant ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd

Tîm Cam-fanteisio ar Blant Powys

Am gyngor a chyfarwyddyd ynghylch Cam-fanteisio Rhywiol a Throseddol ar Blant.

E-bost - child.exploitation@powys.gov.uk

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer cyngor a chyfarwyddyd yn unig. Dylid adrodd am unrhyw bryderon diogelu i 01597 827666 neu 999 os oes argyfwng.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu