Sut y gymryd rhan (Llandeglau)

Gellir lawrlwytho copi o'r Gorchymyn drafft, y cynlluniau perthnasol a datganiad o resymau'r Cyngor am y cynnig i wneud y Gorchymyn o'r safle hwn.

Gall UNRHYW UNIGOLYN wrthwynebu creu'r Gorchymyn trwy ysgrifennu at y sawl sydd wedi llofnodi isod gan nodi sail y gwrthwynebiad erbyn 20 Awst 2020.

Sylwer: Os byddwch yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu wneud sylwadau, bydd tîm y prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac efallai y byddwn angen ymgynghori â phobl a sefydliadau y tu allan i'r Cyngor Sir. Fel rhan o'r broses o ymgynghori ag eraill mae'n bosibl y byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth iddynt, gan gynnwys gwybodaeth yr ydych wedi ei rhoi i ni a'ch data personol.  Fodd bynnag, byddwn dim ond yn datgelu eich manylion personol lle bo hynny'n angenrheidiol er mwyn ein galluogi i ymdrin â'r materion yr ydych wedi tynnu'n sylw atynt.

 

Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch
Adran Traffig
Neuadd y Sir
Llandrindod 
Powys
LD1 5LG

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu