SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Amseroedd bysiau lleol

bus

 

  • Gallai gwasanaethau gael eu cwtogi neu eu dileu ar wyliau banc a gall amserlenni newid ar fyr rybudd. Cofiwch wirio pris y tocynnau ac amseroedd teithio cyn gwneud eich trefniadau teithio terfynol.

  • Mae bysiau ym Mhowys yn gweithredu ar sail "codi dwylo a theithio" a byddant yn aros i godi neu ollwng teithwyr mewn unrhyw le (y tu allan i'r trefi), ac nid yw'r gwasanaeth yma wedi'i gyfyngu i arosfannau bysiau. Cofiwch fod angen ystyried y rhagofalon arferol ar gyfer diogelwch ar y ffordd, a pheidiwch â chodi llaw ar y bws oni bai fod yna le diogel iddo aros.

  • Dylech roi gwybod i'r cwmni, gan anfon copi at y Cyngor Sir, os oes gennych unrhyw gwyn am wasanaethau bws anghyson, neu ymddygiad gyrrwr bws.

  • Rydym yn croesawu awgrymiadau ynglyn â sut y gallwn wella ein gwasanaethau bysiau a threnau.

 

 

Bws - Traveline Cymru

 

Mynd i'r Cynllunydd Teithiau

 

Trên - National Rail Enquiries

 


Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu