Prosiectau a orffennwyd.

Ers Ionawr 2016 mae Cyngor Sir Powys wedi gorffen 10 prosiect adeiladu ac adnewyddu cyfalaf.

 

Ysgol Dafydd Llwyd

Ysgol Dafydd Llwyd oedd prosiect gyntaf y Cyngor o fewn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.    Agorwyd yr ysgol Gymraeg newydd bwrpasol yn Y Drenewydd i staff a disgyblion ym mis Ionawr 2016.

 

Prosiect ysgolion cynradd Gwernyfed

Gorffennwyd rhaglen dalgylch Gwernyfed yn 2018 gyda phum ysgol yn agor ar amser ac o fewn y gyllideb.Image of the new Ysgol y Mynydd Du at Talgarth

Adeiladwyd y pum ysgol gynradd newydd gan Willmott Dixon yn lle'r hen adeiladau yn: Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Cleirwy, Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llangors; Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths yn Llyswen, Ysgol Gynradd Y Gelli ac Ysgol y Mynydd Du.

Hefyd, adeiladwyd llyfrgelloedd cymunedol a chyfleusterau cymunedol fel rhan o brosiectau Y Gelli Gandryll ac Ysgol y Mynydd Du.

Ariannwyd y rhaglen waith gwerth £23 miliwn ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys gyda rhywfaint o gyllid gan yr Eglwys yng Nghymru.

 

Ysgol Carno      

Image of the Learning Resource Centre at Ysgol CarnoAdeiladwyd ysgol gynradd fro newydd gan Paveaways ar ddechrau 2019. 

Mae'r adeilad newydd ger neuadd gymuned Carno wedi datrys y broblem o'r ysgol yn gorfod dibynnu ar adeiladau dros dro.  Roedd y prosiect yn unigryw oherwydd cafwyd cyfraniad ariannol sylweddol gan Gyngor Cymuned Carno trwy Ymddiriedolaeth Melinau Gwynt Carno gan wneud yn fawr o'r neuadd gymunedol.

 

Ailfodelu Ysgol Glantwymyn

Gorffennwyd y gwaith o ailfodelu Ysgol Glantwymyn, sy'n rhan o ffederasiwn Glantwymyn, Carno a Llanbrynmair gan Paveaways a Griffiths yn 2018/19.  Roedd y gwaith yn cynnwys:

  • Ailfodelu a moderneiddio'r adeilad i wella mesurau diogelu a chyfleusterau i'r anabl. 
  • Ailfodelu'r maes parcio a'r cyfleusterau chwaraeon.

 

Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Adeiladwyd ysgol 11 - 18 newydd yn lle hen adeiladau'r ysgol.  Agorodd yr ysgol newydd i staff a disgyblion ym mis Rhagfyr 2019.

Ariannwyd y buddsoddiad hwn o hyd at £21miliwn gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys a dyma'r ysgol uwchradd gyntaf i'w hadeiladu fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Bydd yr ysgol fro hon yn ateb anghenion addysg yn yr 21ain ganrif ac yn cynnwys y cyfleusterau canlynol sydd ar gael er defnydd y gymuned gyfan:

  • neuadd chwaraeon 4 cwrt
  • stiwdio gweithgareddau
  • ardaloedd addysgu arbenigol

Cyngor Sir Powys mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru oedd yn gyfrifol am yr ysgol a'i hadeiladu gan BAM Construction Ltd.

 

Ysgol Uwchradd Y Trallwng.Image of the Multi Use Games Area at Welshpool High School

Gorffennwyd y gwaith i ailfodelu ystafelloedd newid a chyfleusterau chwaraeon yr ysgol yn 2020 gan wario £1.6m ar y prosiect.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu