SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Strategaeth Powys Ddigidol: Erthyglau Newyddion

 

Isod mae rhai straeon sy'n tynnu sylw at brosiectau sydd eisoes ar waith i groesawu technoleg ddigidol. Gallwch weld y straeon newyddion yma.

Gofynnodd tîm olrhain cysylltiadau'r Cyngor i filoedd bobl hunan-ynysu yn ystod mis Rhagfyr

Bu staff olrhain cysylltiadau a oedd yn gweithio ym Mhowys yn siarad â mwy na 2,000 o bobl yn y sir, a mannau eraill yng Nghymru, a gafodd ganlyniadau COVID-19 positif, yn ystod mis Rhagfyr.

Offeryn hunanwasanaeth newydd ar-lein i gwsmeriaid Ailgylchu Masnachol Powys

Bydd cwsmeriaid gwasanaeth Ailgylchu Masnachol Powys yn gallu cyrraedd a rheoli eu cyfrifon ar-lein trwy borth newydd y cyngor i gwsmeriaid.

Cynllun Archebu a Chasglu Llyfrau'r Llyfrgell yn llwyddiant mawr!

Mae cynllun Archebu a Chasglu Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys wedi bod yn llwyddiant mawr ers ei lansiad ym mis Mehefin.

Caniatâd ar gael i alluogi busnesau i ddefnyddio palmentydd i'w helpu nôl ar eu traed

Bellach, gall busnesau gwneud cais i Gyngor Sir Powys am ganiatâd i ddefnyddio palmentydd, mannau cyhoeddus a rhannau o'r ffordd fawr i'w helpu i ailagor a rhedeg eu busnesau.

Gwasanaethau llyfrgell archebu-a-chasglu yn cael ei lansio ledled Powys

Mae Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn treialu gwasanaeth newydd archebu-a-chasglu fel bod pobl yn gallu cael deunyddiau ffres i'w darllen mewn ffordd ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.

Plant yn adeiladu 'bot' yn helpu i lansio strategaeth ddigidol

Ymunodd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Graham Breeze, â phlant mewn sesiwn Clwb Codio 2 awr arbennig yn adeilad y Gaer a agorwyd yn ddiweddar, ddydd Sadwrn (14 Rhagfyr) lle rhoddodd y plant eu sgiliau digidol ar brawf wrth adeiladu a rhaglennu botiau Lego WeDo fel rhan o lansio Strategaeth Ddigidol gyntaf y cyngor. tegy.

Technoleg wrth wraidd y cynllun gofal ychwanegol

Gyda Chyngor Sir Powys erbyn hyn wedi cytuno i ddatblygu gofal ychwanegol yn Y Trallwng, bydd meddyliau'n troi at waith cynllunio a pharatoi at y dyfodol.

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer strategaeth ddigidol

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu strategaeth ddigidol gynhwysfawr ar gyfer y cyngor

Gweinidog yn ymweld â fflat â chymorth technoleg ym Mhowys

Sut rydym yn defnyddio technoleg i gynorthwyo â iechyd a lles yn y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu