1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Help gydag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig

Mae'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn cefnogi unigolion o bob oed sydd ag Awtistiaeth, eu teuluoedd/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol. Mae cydweithio'n hollbwysig i'r gwasanaeth newydd hwn. Mae'n cynnwys tai ac addysg, yn ogystal â gofal iechyd a chymdeithasol, y trydydd sector, defnyddwyr y gwasanaeth, teuluoedd, gofalwyr ac amrywiaeth eang o bartneriaid.

Mae cydweithio rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys wrth wraidd y bartneriaeth hon.

Mae Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys yn cynnig y canlynol:

 • Asesiadau diagnostig ar gyfer oedolion
 • Cefnogaeth i oedolion gyda diagnosis o Awtistiaeth a'r rheiny sy'n gofalu amdanynt
 • Cefnogaeth i blant a phobl ifanc gyda diagnosis o Awtistiaeth a'r rheiny sy'n gofalu amdanynt
 • Cefnogaeth i weithwyr proffesiynol

Nid yw Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Powys yn cynnig neu'n cefnogi'r canlynol:

 • Pobl heb ddiagnosis ffurfiol
 • Pobl ag Anabledd Dysgu
 • Pobl sy'n derbyn cefnogaeth Iechyd Meddwl
 • Asesiadau diagnostig o Awtistiaeth i bobl dan ddeunaw oed
 • Gofal brys

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu