Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Cefnogi Pobl sy'n Byw gyda Dementia

Ym Mhowys mae tua 2400 o bobl yn byw gyda dementia, ac, oherwydd ein poblogaeth sy'n heneiddio, disgwylir i'r ffigwr hwn godi i 44% o fewn yr 8 mlynedd nesaf. Gweld sut mae pobl sy'n byw gyda dementia ym Mhowys yn cael eu cefnogi gan eu cymuned a gwasanaethau lleol.