Trethi Busnes: Eiddo Masnachu Gwag

Empty PropertiesBydd rhai eiddo gwag ddim yn gorfod talu trethi busnes.

Bydd eiddo gwag sydd â gwerth ardrethol yn llai na £2,600 ddim yn gorfod talu Trethi Busnes.

Os yw'r eiddo'n uned ddiwydiannol, ni fydd rhaid talu Trethi Busnes am 6 mis o ddyddiad gadael.  Pan ddaw'r 6 mis hwnnw i ben, bydd rhaid talu'r trethi'n llawn.

Os yw'r eiddo'n uned anniwydiannol, ni fydd rhaid talu Trethi Busnes am 3 mis o'r dyddiad gadael.  Pan ddaw'r 3 mis hwnnw i ben, bydd rhaid talu'r trethi'n llawn.

 

Eiddo na fydd yn gorfod talu treth oherwydd eu bod yn wag:

 • Os yw'r perchennog â hawl i'r eiddo dim ond fel cynrychiolydd personol rhywun sydd wedi marw.
 • Os yw'r perchennog yn ddiddymwr neu'n ymddiriedolwr dan weithred gymodi neu fod y perchennog wedi derbyn gorchymyn methdalu, neu'n gwmni sy'n destun gorchymyn dirwyn i ben neu orchymyn gweinyddu.
 • Os yw'r eiddo'n adeilad rhestredig neu'n destun rhybudd cadw adeilad neu wedi'i restru'n heneb.
 • Os yw eiddo'n wag oherwydd bod y Goron neu unrhyw awdurdod lleol neu gyhoeddus yn cymryd camau i rwystro rhywun rhag meddiannu neu gael eu dwylo ar yr adeilad.
 • Os yw'r gyfraith yn gwahardd ei feddiannu.
 • Eiddo gwag sy'n berchen i, ac yn debygol o gael eu defnyddio nesaf gan elusennau a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol.

 

 

Cysylltiadau

 • Ffoniwch: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)

  Y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.  Ein nod yw cael digon o staff ar gael yn ystod yr oriau hyn i helpu i wella'r amser y mae'n cymryd i ateb galwadau.
   
 • E-bost: revenues@powys.gov.uk
 • Ysgrifennwch aton ni yn: Neuadd Sir Powys, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu