Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Gwasanaethau i Oedolion

Nod ein Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion yw helpu pobl i gadw'n annibynnol, yn ddiogel ac yn iach er mwyn iddynt fyw'r bywydau y maen nhw'n dymuno eu byw. Mae hyn yn cynnwys pobl sy'n fregus, sydd ag anableddau neu broblemau iechyd meddwl, yn ogystal â'r bobl sy'n gofalu amdanynt.

Rhoi gwybod am gam-drin oedolion

Os ydych chi'n poeni bod rhywun yn cael ei gam-drin/esgeuluso neu os ydych chi angen help eich hun, rhowch wybod i ni'n syth.

Eich cefnogi i fyw'n annibynnol

Gwybodaeth a chyngor am fyw'n annibynnol a gwasanaethau a all eich helpu i wneud hynny.

Adnoddau a Gwybodaeth

Dod o hyd i gymorth i gadw'n iach, yn gymdeithasol ac yn annibynnol yn eich cymuned

Sut y gall gofal cymdeithasol i oedolion helpu ar hyn o bryd

Darganfod sut i gael mynediad i'r gofal a'r cymorth cywir i chi neu rywun ry'ch chi'n gofalu amdano.