HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol

Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach CenedlaetholTîm Gwerthwyr Tai Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yw rheoleiddwyr y DU dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979. Mae Deddf Gwerthwyr Tai 1979 yn rheoleiddio gwaith asiantaethau gwerthu tai. Diben y ddeddf yw sicrhau bod gwerthwyr tai yn gweithredu er pannaf les eu cleientiaid, a bod prynwyr a gwerthwyr yn cael eu trin yn onest, yn deg ac yn brydlon.

 

Gweld y Gofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai Cofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai
Talu eich Taliad Dirwy Tâl Gwerthwyr Tai Taliad Dirwy Tâl Gwerthwyr Tai

 

Mae Tîm Gwerthwyr Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach yn gyfrifol am:

  • gyflwyno gorchmynion unigol sy'n diddymu neu'n rhybuddio dan y Ddeddf
  • cynnal cofrestr gyhoeddus o'r cyfryw orchmynion diddymu neu rybuddio
  • cymeradwyo a monitro cynlluniau unioni camweddau defnyddwyr
  • cynnig cyngor a chyfarwyddyd cyffredinol ar faterion gwerthu tai, ar y cyd â Chyngor ar Bopeth, Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ac asiantaethau partner eraill.

 

Nid yw'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn:

  •  Cyfryngu neu gymrodeddu mewn cwynion unigol.
  •  rhoi iawndal sifil i bartïon sydd wedi'u tramgwyddo
  •  Yn gyffredinol, cynnal archwiliadau 'arferol' (gwasanaethau Safonau Masnach lleol sy'n gyfrifol am y rhain)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu