SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach Cenedlaethol

Tîm Asiantau Tai Safonau Masnach CenedlaetholTîm Gwerthwyr Tai Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys yw rheoleiddwyr y DU dan Ddeddf Gwerthwyr Tai 1979. Mae Deddf Gwerthwyr Tai 1979 yn rheoleiddio gwaith asiantaethau gwerthu tai. Diben y ddeddf yw sicrhau bod gwerthwyr tai yn gweithredu er pannaf les eu cleientiaid, a bod prynwyr a gwerthwyr yn cael eu trin yn onest, yn deg ac yn brydlon.

 

Gweld y Gofrestr Gyhoeddus Gwerthwyr Tai Cofrestr Cyhoeddus y Gorchmynion
Talu eich Taliad Dirwy Tâl Gwerthwyr Tai Taliad Dirwy Tâl Gwerthwyr Tai

 

Mae Tîm Gwerthwyr Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach yn gyfrifol am:

  • gyflwyno gorchmynion unigol sy'n diddymu neu'n rhybuddio dan y Ddeddf
  • cynnal cofrestr gyhoeddus o'r cyfryw orchmynion diddymu neu rybuddio
  • cymeradwyo a monitro cynlluniau unioni camweddau defnyddwyr
  • cynnig cyngor a chyfarwyddyd cyffredinol ar faterion gwerthu tai, ar y cyd â Chyngor ar Bopeth, Sefydliad Siartredig Safonau Masnach ac asiantaethau partner eraill.

 

Nid yw'r Tîm Safonau Masnach Cenedlaethol yn:

  •  Cyfryngu neu gymrodeddu mewn cwynion unigol.
  •  rhoi iawndal sifil i bartïon sydd wedi'u tramgwyddo
  •  Yn gyffredinol, cynnal archwiliadau 'arferol' (gwasanaethau Safonau Masnach lleol sy'n gyfrifol am y rhain)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu