SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwirfoddoli i gynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus

Mae tua 60 o wirfoddolwyr yn gweithio gyda ni led led Powys. Mae'r gwirfoddolwyr yn chwarae rôl allweddol wrth gynnal a chadw strwythurau pontydd y sir; gyda rhwng 25 - 30 o bontydd newydd yn cael eu hadeiladu bob blwyddyn, a gwaith trwsio'n cael ei wneud ar lawer iawn mwy.

 

Ffurflen gais llogi tir ar gyfer digwyddiadau cymunedol Ffurflen gais llogi tir ar gyfer digwyddiadau cymunedol

 

clearance of vegetationAr ddechrau'r rhan fwyaf o waith, mae angen clirio llystyfiant. Gall hyn ofyn llawer mwy ohonoch na garddio cyffredinol!

 

 

 

 

cowsWedi clirio'r isdyfiant o safle, rydym yn cael ambell ymwelydd cyson! Mae gwirfoddolwr yn treulio ei amser paned ar ddyletswydd gwylio.

 

 

 

 

 

Constructing the bridgePhil yw Cydlynydd  y Gwirfoddolwyr ac mae'n sicrhau fod y gwaith yn cael ei wneud i safon uchel a bod yr holl wirfoddolwyr yn cael diwrnod diogel a difyr. 

 

 

 

 

 

 

Marking up wood for bridgeGwirfoddolwr o'r Trallwng yn rhoi marciau ar drawstiau 7 medr yn barod i'w drilio. Mae'r trawstiau ar gyfer pont droed newydd a fydd yn darparu ffordd gyswllt werthfawr at Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

 

 

 

 

 

Finishing the bridgeMae adeiladu pont yn gofyn i bawb gymryd rhan! Bydd pawb wrthi'n brysur gyda digon o forthwylion.

 

 

 

 

 

Finished BridgePont sydd wedi'i chwblhau ger Yr Ystog. Mae gwirfoddolwyr yn cael llawer o foddhad o adeiladu pontydd o ddim gan wybod eu bod wedi helpu i wella mynediad i gefn gwlad Powys.

 

 

 

Heblaw am gynnal a chadw ac adeiladu pontydd, mae gwirfoddolwyr hefyd yn clirio llystyfiant, atgyweirio camfeydd a gatiau, ac yn arolygu gwaith ar hawliau tramwy cyhoeddus. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu