HYSBYSIAD - rhybudd ynglŷn â Sgam Treth y Cyngor!

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Angen help gyda budd-daliadau, cyllidebu, dyled neu gostau tanwydd?

need help with benefits entitlement or money advice

Gofyn am gyngor ar arian Gofyn am gyngor ar arian

Rydym yn cynnig cyngor a chymorth am ddim a chyfrinachol i chi.

Mae ein tîm hyfforddedig ac achrededig yn gallu cynnig amrywiaeth o gyngor a chymorth i chi am arian un ai dros y ffôn neu apwyntiad personol yn eich cartref neu yn swyddfa lleol y cyngor, neu yn y gymuned i'ch helpu chi gyda:

  • Sut i wneud yn fawr o'ch incwm.
  • Budd-daliadau lles; helpu i wneud cais am fudd-daliadau, grantiau lles, cyngor ar eich hawliau a chymorth parhaus
  • Helpu i reoli eich costau tanwydd a sut orau i wresogi eich cartref
  • Helpu i reoli eich dyledion.
  • Trafod eich opsiynau gyda'r ddyled newydd Lle i Anadlu, all roi amser gwerthfawr i chi ddod o hyd i ateb effeithiol a thymor hir ar ddelio â'ch dyledion a'ch helpu chi symud ymlaen.
  • Helpu chi reoli eich cyllid trwy gyllidebu'n well.
  • Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Chymorth Canser Macmillan a'r Adran Gwaith a Phensiynau i gynnig cymorth a chymorth arbenigol ar arian a budd-daliadau i gleifion canser a'u gofalwyr.

Gallwn hefyd awgrymu nifer o ddulliau am ddim i'ch helpu chi reoli eich arian yn well:

 

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Efallai gall hwn eich helpu chi gael mwy o arian trwy ddangos pa fudd-daliadau gallwch eu derbyn a beth sy'n digwydd os bydd yna newid megis dechrau gwaith.

Rheolwr Arian

Os ydych chi'n derbyn Credyd Cynhwysol, bydd yn eich helpu chi reoli eich arian, gan gynnwys os ydych newydd golli'r £20 yn ychwanegol o gymorth covid.

Cynllunydd Cyllidebau

Byddwch yn gallu gweld lle rydych yn gwario eich arian, a faint sydd gennych yn dod mewn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu