Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Maethu preifat - Gofalu am blentyn rhywun arall

Ydych chi'n gofalu am blentyn rhywun arall? Gallai hyn fod yn Faethu Preifat.

Maethu preifat Gwybodaeth

Beth yw Maethu Preifat? Pwy sy'n trefnu maethu preifat? Beth sy'n digwydd nesaf?

Beth yw Maethu Preifat?

Mae Maethu Preifat yn digwydd pan fo plentyn o dan 16 oed (neu iau na 18 oed os yw'n anabl) yn cael ei ofalu amdano yng nghartref rhywun nad yw'n berthynas agos neu'n warcheidwad am fwy na 28 niwrnod. Mae trefniadau maethu preifat yn aml yn digwydd fel ymateb cadarnhaol i amgylchiadau anodd teulu; fodd bynnag, mae'n rhaid i les y plentyn ddod yn gyntaf bob amser.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth yw Maethu Preifat?)

Pwy sy'n trefnu maethu preifat?

Trefnir maethu preifat gan y gofalwr arfaethedig a rhieni geni'r plentyn, neu weithiau y plant hŷn eu hunain. Nid yw awdurdodau lleol yn cymeradwyo nac yn cofrestru gofalwyr maeth preifat yn ffurfiol, ond mae'n rhaid iddynt fodloni eu hunain bod lles plant sydd, neu a fydd, yn cael eu maethu'n breifat o fewn eu hardal, neu a fydd, yn cael eu diogelu a'u hyrwyddo'n foddhaol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Pwy sy'n trefnu maethu preifat?)

Maethu preifat - Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'n rhaid bod y gwasanaethau cymdeithasol yn fodlon bod y trefniadau er budd gorau'r plentyn. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt fod yn berffaith, ond byddant yn atal lleoliad os byddant yn ystyried nad yw'r trefniant er lles y plentyn. Byddai hyn yn cael ei drafod gyda chi a rhieni'r plentyn.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Maethu preifat - Beth sy'n digwydd nesaf?)
Beth yw Maethu Preifat? Beth yw Maethu Preifat?

Beth yw Maethu Preifat?

Mae Maethu Preifat yn digwydd pan fo plentyn o dan 16 oed (neu iau na 18 oed os yw'n anabl) yn cael ei ofalu amdano yng nghartref rhywun nad yw'n berthynas agos neu'n warcheidwad am fwy na 28 niwrnod. Mae trefniadau maethu preifat yn aml yn digwydd fel ymateb cadarnhaol i amgylchiadau anodd teulu; fodd bynnag, mae'n rhaid i les y plentyn ddod yn gyntaf bob amser.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth yw Maethu Preifat?)
Pwy sy'n trefnu maethu preifat? Pwy sy'n trefnu maethu preifat?

Pwy sy'n trefnu maethu preifat?

Trefnir maethu preifat gan y gofalwr arfaethedig a rhieni geni'r plentyn, neu weithiau y plant hŷn eu hunain. Nid yw awdurdodau lleol yn cymeradwyo nac yn cofrestru gofalwyr maeth preifat yn ffurfiol, ond mae'n rhaid iddynt fodloni eu hunain bod lles plant sydd, neu a fydd, yn cael eu maethu'n breifat o fewn eu hardal, neu a fydd, yn cael eu diogelu a'u hyrwyddo'n foddhaol.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Pwy sy'n trefnu maethu preifat?)
Beth sy'n digwydd nesaf? Beth sy'n digwydd nesaf?

Maethu preifat - Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'n rhaid bod y gwasanaethau cymdeithasol yn fodlon bod y trefniadau er budd gorau'r plentyn. Nid yw hyn yn golygu bod yn rhaid iddynt fod yn berffaith, ond byddant yn atal lleoliad os byddant yn ystyried nad yw'r trefniant er lles y plentyn. Byddai hyn yn cael ei drafod gyda chi a rhieni'r plentyn.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Maethu preifat - Beth sy'n digwydd nesaf?)