Pensiynau

Cynllun Pensiwn Llywodraeth LeolImage of someone looking at books

Gyda 3.5 miliwn o aelodau, y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  (LGPS) yw un o'r cynlluniau pensiwn sector cyhoeddus mwyaf yn y DU.

Mae gweithwyr Cyngor Sir Powys yn gallu cymryd rhan yn y cynllun cenedlaethol hwn, sy'n rhan werthfawr o'r pecyn cyflogau a gwobrwyon.

 

Taflenni Ffeithiau

Gwybodaeth am eich rhagamcanion pensiwn y wladwriaeth [20KB]

Taflen Ffeithiau am y Rheol 85 Mlynedd [500KB]

Taflen Ffeithiau ar y Weithdrefn Cymudiad [1MB]

Taflen Ffeithiau Pensiynau ac Ysgariad, neu Ddiddymu Partneriaeth Sifil [915KB]

Taflen Ffeithiau Ymddeoliad Hyblyg [954KB]

Taflen Ffeithiau Salwch [255KB]

 

Ffurflenni

Manylion Mynegi Dymuniad Grant Marwolaeth [93KB]

Enwebu Partner sy'n Cyd-fyw ar gyfer Pensiwn y Goroeswr [66KB]

 

 

Cyswllt

  • Ebost: pensions@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 826343
  • Cyfeiriad: Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu