1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Gwelliannau sydd wedi'u cynllunio i'ch ty cyngor

WHQS logoMae Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn mynnu bod pob landlord cymdeithasol yn gwella eu stoc tai hyd at lefelau derbyniol erbyn 2020.

Mae Cyngor Sir Powys wedi derbyn £3,673,000 o Lwfans Prif Atgyweiriadau Llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol 2018/19 a fydd yn cyfrannu at Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).Welsh Government logo

Mae gwaith atgyweirio mwy ar geginau, ystafelloedd ymolchi, systemau gwres canolog, toeau, rendradau, ffenestri/drysau, systemau gwresogi a gwaith ailwifrio yn cael ei gynllunio a'i amserlennu gennym ni er mwyn diwallu'r safonau SATC. 

Gallwch ddod i wybod os oes gwaith yn cael ei gynllunio ar eich eiddo o fewn y 12 mis nesaf

Gofyn am welliannau

Cyn y bydd unrhyw waith yn cael ei gynnal ar eich eiddo, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth Gyngor Sir Powys ynghyd â Llawlyfr Gwybodaeth yn eich cynghori am ba waith sydd i'w gynnal a manylion y contractwr fydd yn gwneud y gwaith. I ddilyn hyn, bydd y contractwyr yn cysylltu â chi i drefnu cynnal arolwg ac esbonio'r gwaith.

Cylchlythyr SATC [5MB]

Pan fydd unrhyw waith wedi'i gwblhau, byddai'n ddefnyddiol pe byddech yn gallu rhoi mymryn o'ch amser i lenwi'r holiadur WHQS.

Bydd pob holiadur sy'n cael ei ddychwelyd yn cael ei gynnwys yn ein raffl am wobr o £100 a fydd yn cael ei gynnal ar ôl 30 Ebrill 2019. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu