SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwelliannau sydd wedi'u cynllunio i'ch ty cyngor

WHQS logoYm mis Rhagfyr 2018, dyfarnwyd Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) i Gyngor Sir Powys. 

Roedd Llywodraeth Cymru'n mynnu bod tai cymdeithasol yng Nghymru'n cwrdd â'r safon hwn erbyn 2020.Welsh Government logo

Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i gadw'r safon hwn am o leiaf deng mlynedd ar hugain.  Rydym yn parhau i gynllunio a threfnu gwaith adnewyddu sylweddol i geginau, ystafelloedd ymolchi, gwres canolog, toi, gwaith rendro, ffenestri/drysau, systemau gwresogi ac ail-wifro er mwyn cyrraedd a chadw'r safon hwn.

Derbyniodd Gyngor Sir Powys £3,699,000 o Lwfans Atgyweiriadau Mawr Llywodraeth Cymru am y flwyddyn ariannol 2020/21 a fydd yn cyfrannu at gadw'r safon. 

Gofyn am welliannau

Cyn gwneud unrhyw waith ar eich eiddo, byddwch yn derbyn llythyr gan Gyngor Sir Powys yn rhoi gwybod i chi pa waith sydd i ddigwydd a manylion y contractwyr a fydd yn gwneud y gwaith.  Yna bydd y contractwyr yn cysylltu â chi i drefnu i gynnal arolwg ac i esbonio'r gwaith.

Bydd y cylchlythyr Buddsoddi yn eich cartref  [1MB]  yn cynnwys erthyglau a gwybodaeth ddefnyddiol am y gwaith gwella sydd wedi digwydd yn eich cartrefi.

Pan fydd unrhyw waith wedi'i gwblhau, byddai'n ddefnyddiol pe byddech yn gallu rhoi mymryn o'ch amser i lenwi'r holiadur WHQS.

Bydd pob holiadur sy'n cael ei ddychwelyd yn cael ei gynnwys yn ein raffl am wobr o £100 a fydd yn cael ei gynnal ar ôl 30 Ebrill 2020. 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu