Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

CYMORTH

Un rhif ffôn i oedolion am wybodaeth a chymorth.

0345 602 7050

Rydym yn croesawu galwadau Cymraeg.

Cysylltwch â CYMORTH ar-lein Cysylltwch â CYMORTH ar-lein

Ar gyfer gwasanaethau i oedolion:

Os ydych chi'n gwneud ymholiad am gymorth i oedolyn, byddwch yn gallu gweld amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, pobl hyn, pobl ag amhariad ar y synhwyrau a gwasanaethau i bobl ag anabledd dysgu/corfforol, er enghraifft:

Sign Language icon

Neu dilynwch y cysylltiadau yn y rhestrau uchod a gallech ddod o hyd i'r wybodaeth rydych chi ei hangen ar-lein.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch yn ffonio CYMORTH?

Bydd swyddog cyswllt profiadol yn ateb eich galwad ac yn holi â phwy yr hoffech chi siarad, neu beth yw natur eich galwad er mwyn i chi gael y math iawn o gymorth rydych yn ei geisio yn ddi-oed.

Byddwch yn gallu cyrraedd amrywiaeth o wasanaethau i oedolion, pobl hyn, rhai ag amhariad ar y synhwyrau a gwasanaethau anawsterau / anableddau dysgu yn ogystal â sawl un arall

Gan sicrhau bod gennych yr hawl i fynd i'r gwasanaeth iawn ar yr adeg iawn, yn y lle iawn, pan rydych chi yn y lle iawn.