gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Diwrnod casglu biniau

Bin calendar icon

Byddwch yn amyneddgar â ni - mae prinder staff ac achosion o covid yn achosi trafferthion mawr i'r gwasanaeth sbwriel ac ailgylchu ar draws y sir. 
Mae'n bosibl na fyddwn yn gallu cwblhau pob rownd heddiw. 
Os na fyddwn wedi casglu eich gwastraff erbyn 5pm, ewch ar-lein i weld pryd fyddwn yn dod nôl i gasglu.

Diolch am eich dealltwriaeth.

Coronafeirws (COVID-19)

Dilynwch y ddolen hon am gyngor a chefnogaeth penodol ar y Coronafeirws ar gyfer Sbwriel ac ailgylchu

Rhowch eich bocsys allan erbyn 7.30 a.m. ar y diwrnod casglu arferol.  Rydym yn casglu gwastraff bwyd a deunydd ailgylchu bob wythnos.  Bydd y biniau ar olwynion a'r sachau porffor yn cael eu casglu bob 3 wythnos.

Ni fydd y lorïau'n troi nôl i gasglu unrhyw focsys/sachau/biniau sydd heb eu rhoi allan mewn pryd.  Os bydd hyn yn digwydd, ewch â'ch bocsys a'ch sbwriel nôl tan y diwrnod casglu nesaf.  Neu gallwch fynd â deunydd ailgylchu i'r ganolfan ailgylchu a gwastraff o'r cartref.

Gall tywydd garw effeithio ar gasgliad neu efallai bod cerbyd wedi torri i lawr neu fod gwaith ar y ffordd. defnyddiwch ein gwiriwr cod post ar-lein i gadarnhau'r trefniadau i'ch eiddo chi: