Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Talu Rhent ar Dy neu Garej

Talu Trwy Ddebyd UniongyrcholTalu Ar-leinLlinell dalu 24 awr

Gallwch dalu eich rhent trwy Ddebyd Uniongyrchol misol ar unrhyw ddiwrnod o'r mis.

Gallwch naill ai sefydlu Debyd Uniongyrchol dros y ffôn, gan ddileu'r angen am ffurflenni papur, neu gallwch lenwi'r ffurflen arlein

Debyd Uniongyrchoi

Gallwch dalu eich bil ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd trwy ddefnyddio ein cyfleuster Talu Ar-lein.

Ni fydd manylion eich cerdyn yn cael eu cadw gan y Cyngor, ac ni fyddant i'w gweld neu ar gael y tu allan i'r rhwydwaith bancio diogel ar unrhyw adeg.

Talu rhent ar-lein

Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth ffôn 24 awr i dalu eich rhent trwy ddefnyddio cerdyn debyd neu gredyd trwy ein llinell talu awtomataidd: 03300 889 578

Dydyn ni ddim yn anfon cyfriflenni rhent yn awtomatig. I helpu i gadw golwg ar eich cyfrif rhent, gallwn anfon cyfriflenni bob 3, 6 neu 12 mis naill ai drwy'r post neu'r e-bost. I sefydlu trefniant fel hyn, cysylltwch â ni ar  01597 827464.

Wyddoch chi y gallwch chi nawr weld eich Cyfrif Rhent trwy ein gwefan.

I gysylltu eich cyfrif rhent â'ch proffil dilynwch y camau isod:

Gallwch hefyd ofyn am gyfriflen ar unrhyw adeg yn eich swyddfa ardal leolNeu gallwch ffonio 01597 827464.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu