1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Rhentu garej oddi wrth y cyngor

Gwneud cais i rhentu garejImage of some garages

Darllenwch y telerau ac amodau [123KB] , yna gwneud cais ar-lein

Dychwelwch y ffurflen i'r cyfeiriad i'ch ardal chi sydd dan yr adran 'Cysylltu'ar y dudalen hon.

Rhaid talu rhent y garej (ynghyd â TAW ar gyfer tenantiaid nad ydynt yn denantiaid y cyngor) ar neu cyn y dydd Llun y mae'r denantiaeth yn dechrau.

Tâl: Tenantiaid Tai £8.60 yr wythnos: Heb fod yn Denantiaid Tai £10.32 yr wythnos.

Gallwch dalu rhent eich garej ar-lein

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi wneud cais?Amodau ar gyfer gosod garejys y cyngor

 


Cyswllt

 

Eich sylwadau am ein tudalennau


Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu