SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beth mae'r Cyngor yn ei wneud ar Newid Hinsawdd?

Roedd Cyngor Sir Powys wedi datgan argyfwng hinsawdd ar 24 Medi 2020. Roedd hyn yn cynnwys uchelgais i ostwng ei allyriadau carbon i sero-net, yn unol â tharged sector cyhoeddus Cymru sef 2030.

  • Fel partner ar Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Powys, mae'r Cyngor yn cyfrannu tuag at lunio Strategaeth Garbon Bositif i'r sir gyfan.
  • Ariannu gwaith yn y gymuned ar newid hinsawdd a chefnogi'r economi lleol trwy Raglen Arwain Leader.
  • Cydlynu llunio Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru ar ran Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.
  • Gwella gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu.
  • Gosod pwyntiau Gwefru EV yn ein cymunedau.
  • Gosod paneli solar yn ein hysgolion ac adeiladau.
  • Adeiladu cartrefi ac ysgolion ynni effeithiol. Darparu seilwaith newydd i annog seiclo a cherdded, a'r defnydd o gludiant cyhoeddus.   

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu