Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Cradoc G.G.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynnig i gyfuno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Cradoc G.G.

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar gynigion i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i sefydlu un ysgol gynradd newydd i blant 4-11 oed ar y tri safle presennol. Mae'r cynigion fel a ganlyn:

Cam 1 y Cynigion

  • Cau Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc
  • Sefydlu un ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i ddisgyblion 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc.

Y dyddiad targed presennol i gau'r tair ysgol yw 31 Awst 2022 gyda'r ysgol newydd i agor ar 1 Medi 2022.

Cam 2 y Cynigion

  • Gwneud addasiad rheoledig i drosglwyddo'r ysgol newydd i adeilad ysgol newydd ar safle newydd yn Aberhonddu.

Y dyddiad targed presennol ar gyfer y Cam hwn yw Medi 2024 ar y cynharaf.

Cynhelir yr ymgynghoriad hwn yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion (2018) a Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Dechreuodd y cyfnod ymgynghori ar 25 Hydref 2021 a bydd yn gorffen ar 12 Mai 2021.

 Gwneud ymateb

I ymateb i'r ymgynghoriad, gallwch:

  • Lenwi'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad - fersiwn ar-lein ar gael  neu fersiwn Word ar gael uchod
  • Anfon e-bost at y Tîm Trawsnewid Ysgolion - school.consultation@powys.gov.uk
  • Ysgrifennu at y Tîm Trawsnewid Ysgolion, Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Dweud eich Dweud Ysgol Mount Street Ffurflen Ymateb i'r Ymgynghoriad

Ddogfennaeth Ymgynhori

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu