Sut i gael gwared ar wastraff clinigol

Bydd gwastraff clinigol heintus yn cael ei gasglu gan Fwrdd Iechyd addysgu Powys.  Cysylltwch â'ch tîm nyrsio cymunedol o fewn eich Meddygfa i sefydlu casgliad newydd.

 

Beth yw gwastraff clinigol heintus?

Gofynnwch i'ch meddyg neu nyrs os byddwch yn cynhyrchu unrhyw wastraff clinigol heintus. Ni ddylid taflu hwn ymaith gyda'ch gwastraff arferol o'r cartref.

Mae gwastraff clinigol heintus yn cynnwys;

  • nodwyddau sydd wedi'u defnyddio
  • chwistrellau
  • llafnau
  • swabiau
  • dresins meddygol sydd wedi'u defnyddio
  • eitemau eraill sy'n cynnwys secretiadau ac ysgarthiadau gan unigolion sy'n dioddef o afiechydon heintus.  
Image of some sharps boxes

Ni ddylid byth gymysgu gwastraff heintus gyda gwastraff cyffredin.

Dylid rhoi padiau ymataliaeth, cynnyrch misglwyf, bagiau stoma neu wastraff catheter mewn sachau dwbl a'u gadael i'w casglu gyda'ch gwastraff cyffredinol o'r cartref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu