1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Blwch coch gyda rhwyd - plastig a chaniau

 

YES

NO

Caniau bwyd a diod glân

Ffilm blastig - Pam nad ydym yn casglu ffilm blastig mwyach

Poteli plastig glân (wedi'u rinsio, eu
gwasgu, a heb y caead)

Bagiau plastig a deunydd

 

Topiau a chaead poteli plastig

Polystyren

 

Topiau poteli metel a chaead jariauPacedi creision
Caniau erosolEitemau trydanol
Hambyrddau bwyd plas-tig glânEitemau plastig mawr
Potiau a thybiau glânTuniau paent
Ffoil alwminiwmCaniau olew
 Cloriau potiau iogwrt
 Bagiau Plastig
 Haenen lynu
 Amlap swigod
 Bagiau llysiau a bwydydd eraill (bagiau bwyd wedi'i rewi a phecynnau bwyd)
 Unrhyw eitemau plastig meddal
 ddeunydd cymysg
 Pecynnau tabledi
 

Amlap cylchgronau

Dylech roi eich blychau ar fin y ffordd, ychydig y tu allan i'ch ffin. Dylech osod eitemau y mae modd eu hailgylchu yn rhydd yn y blychau, ac nid mewn bagiau plastig neu gynwysyddion eraill.

Gallwch bentyrru'r blychau ar ben ei gilydd i arbed lle. Os ydych yn meddwl y bydd y blychau'n creu rhwystr ar y llwybr troed, rhowch y blychau yn union ar ffin eich eiddo.

Cofiwch fynd â'ch blychau oddi ar y llwybr troed cyn gynted ag y gallwch wedi iddynt gael eu gwagio. Os yw eich sbwriel yn cael ei gasglu o fan cymunedol ar hyn o bryd, bydd hyn yn parhau'r un fath yn ôl pob tebyg.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu