gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Gor-gasglu a hunanesgeuluso

Hyfforddwr: Keith Jones JMG Training & Consultancy

Cynulleidfa Darged: Gweithwyr Cymdeithasol / Darparwyr

Nod:

Helpu ymarferwyr gofal cymdeithasol gyda gwaith achosion sy'n cynnwys achosion o or-gasglu, hunanesgeuluso a ffyrdd cymhleth o fyw.

Canlyniadau:

Bydd y cwrs yn ymdrin â rhesymau dros or-gasglu a hunanesgeuluso.

Helpu'r ymarferwr gyda chyfraith achosion, polisi diogelu, MCA, MHA, Deddf Hawliau Dynol Erthygl 8.

Defnyddio dull aml-ddisgyblaethol, rheoli risg, diogelwch a chydbwyso hawliau.

Ceisio cael dealltwriaeth o ddulliau therapiwtig i helpu'r gwaith gydag unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau.

Dyddiadau:

  • 24 Mai 2022 9.30am - 12.30pm
  • 27 Gorffennaf 2022 9.30am - 12.30pm

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau