1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Hyfforddiant Diogelu

Diogelu a galluogi pobl i fyw yn rhydd o niwed, camdriniaeth ac esgeulustod. Datblygu sgiliau o amgylch y prif feysydd gan gynnwys prosesau, fframweithiau, asesiadau, peryglon a ffactorau amddiffyn. Gyda phwyslais ar bwysigrwydd rôl a chyfrifoldebau, dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, hyder, gwerthoedd, parch, agweddau a hawliau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu