Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd

Gwybodaeth Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd

Cefndir Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu? Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd - Cefndir

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) yn safleoedd a ddiogelir sy'n bwysig yn rhyngwladol. Mae ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys yn cynnwys rhannau mawr o ACAau Afon Gwy ac Afon Wysg. Mae'r gweithgareddau yn nalgylchoedd yr afonydd hyn wedi arwain at gynnydd y lefelau ffosfforws sy'n effeithio ar y dyfrgyrsiau dŵr.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd - Cefndir)

Beth yw'r Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu?

Mae dyletswydd ar Awdurdod Cynllunio Lleol Powys (ACLlP) i asesu effaith y ceisiadau cynllunio ar ACA afon. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi darparu canllawiau cynllunio, adroddiadau cydymffurfiaeth ac wedi cyflawni adolygiad o ganiatâd amgylcheddol ar gyfer Gwaith Trin Dwr Gwastraff mwy o faint.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth yw'r Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu? )

Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill

Ceir amrywiaeth o weithgareddau sy'n mynd rhagddynt sy'n berthnasol i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig a'u dalgylchoedd sy'n ymdrechu i adfer y cynefinoedd a chael gwared ar ormodedd o ffosfforws o'r amgylchedd. Gallai rheoliadau eraill a/neu ganiatâd fod yn berthnasol i ddatblygwyr ac ymgeiswyr.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill)
Cefndir Cefndir

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd - Cefndir

Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) yn safleoedd a ddiogelir sy'n bwysig yn rhyngwladol. Mae ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Powys yn cynnwys rhannau mawr o ACAau Afon Gwy ac Afon Wysg. Mae'r gweithgareddau yn nalgylchoedd yr afonydd hyn wedi arwain at gynnydd y lefelau ffosfforws sy'n effeithio ar y dyfrgyrsiau dŵr.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd - Cefndir)
Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu? Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu?

Beth yw'r Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu?

Mae dyletswydd ar Awdurdod Cynllunio Lleol Powys (ACLlP) i asesu effaith y ceisiadau cynllunio ar ACA afon. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi darparu canllawiau cynllunio, adroddiadau cydymffurfiaeth ac wedi cyflawni adolygiad o ganiatâd amgylcheddol ar gyfer Gwaith Trin Dwr Gwastraff mwy o faint.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Beth yw'r Goblygiadau ar gyfer Ceisiadau Cynllunio a Datblygu? )
Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill

Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill

Ceir amrywiaeth o weithgareddau sy'n mynd rhagddynt sy'n berthnasol i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig a'u dalgylchoedd sy'n ymdrechu i adfer y cynefinoedd a chael gwared ar ormodedd o ffosfforws o'r amgylchedd. Gallai rheoliadau eraill a/neu ganiatâd fod yn berthnasol i ddatblygwyr ac ymgeiswyr.

Darllenwch Fwy o Wybodaeth (Ewch i Gweithredoedd a Rheoliadau Eraill)