gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb Gweithredol Asesiad Digonolrwydd Chwarae Powys 2022

Cynnwys rhanddeiliaid yn y broses o gwblhau PSA 2022

Mae'r Cyngor wedi comisiynu Tîm Iechyd a Lles Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, wedi'i arwain gan Lucy Taylor y Swyddog Datblygu Dechrau'n Dda, i wneud Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022, drwy gysylltu a thrafod â gwasanaethau a phartneriaid Cyngor Sir Powys, a sefydliadau eraill, a chyfarfod â Chwarae Cymru.

Goruchwyliwyd yr asesiad gan y swyddog cyfrifol, Jenny Ashton, y Rheolwr Strategaeth a Datblygu Gwasanaethau, Rhys Stephens, y Swyddog Datblygu Gwasanaethau, gyda'r Cyng. David Selby, yr Aelod Cabinet ar gyfer Powys Mwy Ffyniannus yn cymeradwyo'r adroddiad terfynol.

Roedd y gwasanaethau, partneriaid a'r sefydliadau a gyfrannodd yn cynnwys:

 • Gweithredu dros Blant
 • Gwasanaethau Teithio Llesol
 • Deallusrwydd Busnes
 • Cymorth Busnes i Ofalwyr Plant
 • Swyddog Digonolrwydd Gofal Plant
 • Tîm Trawsnewid a Chomisiynu Gwasanaethau Plant
 • Gwasanaethau Plant
 • Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu
 • Eiddo Corfforaethol
 • Cynghorwyr
 • Credu - Gofalwyr Ifanc
 • Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru
 • Heddlu Dyfed Powys
 • Addysg
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
 • Dechrau'n Deg
 • Freedom Leisure
 • Ysgolion Iach / Grwpiau Cyn-Ysgol Iach
 • Gwasanaethau Priffyrdd
 • Gwasanaethau Tai
 • Impelo (Dawns Powys Dance o'r blaen)
 • Gwasanaeth Anableddau Plant Integredig
 • Bwrdd Dechrau'n Dda Iau
 • Gwasanaethau Llyfrgell
 • Bwrdd Gwasanaethau Lleol
 • Mudiad Meithrin
 • Tîm Hamdden Awyr Agored
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Gwasanaethau Cynllunio
 • Rhwydweithiau Chwarae
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Y Gwasanaeth Ysgolion
 • Chwaraeon Powys
 • Swyddog Dyfodol Cynaliadwy
 • Cynghorau Tref a Chymuned
 • Traffig a Diogelwch ar y Ffyrdd
 • Adran Hyfforddiant
 • Gwasanaethau Trafnidiaeth
 • Teithio Ymlaen: Gwasanaeth Cynghori ac Eiriolaeth i Sipsiwn, Roma a Theithwyr
 • Yr Urdd
 • Tîm Rhaglenni Ar y We
 • Swyddog Iaith Gymraeg
 • Swyddog Cyfranogiad ac Ymgysylltiad Pobl Ifanc
 • Gwasanaethau Ieuenctid